Genetik Tanısal Kit Tasarımı

Tanı ve Araştırmalar İçin Test Geliştirme ve Kurulumu

Moleküler Test Tasarımı ve Uygulanması

Tüm Canlı Türleri İçin (Mikroorganizmalar, Bitkiler, Hayvanlar)