Sağlık Bakanlığı- Genetik Tanı Merkezi Ruhsatı

Cytogenetic European Quality Assessment (CEQA) Üyeliği (2008-) (Sitogenetik Kalite Kontrol)

European Molecular Genetic Quality Network (EMQN) Üyeliği (2008-) (Moleküler Genetik Kalite Kontrol)

Eurogentest KRAS Test Akreditasyonu (2011-)

OECD Moleküler Genetik Laboratuvarı Standartlarına Uygun Laboratuvar Dizaynı

ISO 9001