Proje Tasarımı ve Yazımı

Laboratuvar Çalışmaları ve Laboratuvar Test Tasarımı

Primer-Oligo Tasarımı ve Kurulumu

Dizi Analizi (Sanger Sekanslama)

Yeni Nesil Dizileme

Real Time PCR uygulamaları (Ekspresyon analizi dahil)

Mikroarray Uygulamaları

Bilimsel Raporlama (Tez, makale ve proje raporu tasarımı ve danışmanlık)