İNTERGEN Patoloji  Laboratuvarı'nda servikovajinal smear (Pap Smear), sitolojik ( hücresel ) incelemeler , organların biopsi ve ameliyat materyallerinin  incelemeleri yapılmaktadır. Tüm dahili ve cerrahi materyallerin yanı sıra girişimsel radyoloji ile alınan materyaller de incelenmektedir.

Laboratuarımızda modern  teknikler ve cihazlar kullanılmakta, gerekli görülen vakalarda tanıya yönelik özel boyama yöntemleri uygulanmaktadır. İnceleme ve rapor hazırlama süresi çoğu olgu için 24 saattir. Özel durumlarda bu süre daha uzun olabilmekte, bu durumda ilgili kurum bilgilendirilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için www.intergenpatoloji.com