Sitogenetik

Kromozomal hastalıkların prenatal ve postnatal dönemde tanısı amacıyla kan, cilt, vb. dokular ile amniyon sıvısından ve cvs materyalinden kültür işlemlerinin yapıldığı ve kromozom analizlerinin gerçekleştirildiği Sitogenetik Laboratuvarımız aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir.

Postnatalkaryotip

Periferik kan kültürü ve kromozom analizi
Cilt vb dokulardan hücre kültürü ve kromozom analizi
Kemik iliğinden kromozom analizi

Prenatal

Fetal kan kültürü ve kromozom analizi
Amniyon sıvısından hücre kültürü ve kromozom analizi
Koryonik (CVS) doku kültürü ve kromozom analizi
Gebelik tahliye materyalinden kromozom analizi